Vilket mossmedel ska man välja för att effektivt få dän mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Precis som att man ej vill ha mossan i gräset så är det trist då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan ganska lätt få bort mossan med mossmedel som man kan nyttja på plattor såväl som på gräset.

bred utvattnare för vattenkanna

Få bort mossa på stenplattor med marknadens bästa mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva en aning olika teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget djupt rotsystem så det är inte så komplicerat att räfsa bort men det blir ännu enklare om man börjar med att mixa järnsulfat och vatten och sprayar alternativt vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som består av järnvitriol och som kommer som pulver, än enklare är att inhandla ren järnvitriol (järnsulfat), då är det därutöver billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på rätt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan och på stenplattorna så kommer mossan att dö. När den är ickelevande så kan man tillämpa sig av en högtryckstvätt för att skölja dän mosslagret från stenarna hastigt och effektivt. Vill Du veta detaljer Klicka Här järnvitriol.

Angeläget att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Om man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara lite återhållsam med högtryckstvätten eller använd högtryckstvättens tillbehör för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så snyggt. Det är självklart en styrka att först nyttja mossmedlet för att enklare få bort mossan genom att spola med vatten men det kan likväl vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det alltid en styrka att processa med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder möjligtvis järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan påverka vissa typer av stenar så vill man icke ta risken och köra likadan metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger alternativt Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Ifall du är ängslig för att mossmedlet skulle kunna missfärga alternativt på något sätt förstöra dina stenplattor så borde du pröva på en liten bit alternativt dra igång en tråd i ett hemforum online alternativt läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Det här är ett raskt och lätt sätt att få känna till mer innan man beställer en järnsulfat säck från tex. allt-fraktfritt.se för att få bort mossa i gräsmattan. Där finns också en smart spridarbom samt en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på många års tid

Om det är så att man har stenplattor som är helt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett god mossmedel så kan man även klara av den här situationen. Se blott till att du har en god plan för hantering och ge inte upp. Ifall mossan har ett riktigt bra fäste så måhända du får upprepa behandlingen några gånger för att stenplattorna ska bli fullkomligt fria från mossväxten.