Vanligt med skador där mossa angriper

Mossa på takpannor är rent dåligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan resultera i att takpannorna sprängs.

Mossa kan även förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Därför är det angeläget att inte låta mossa växa över taket.

Mossor är vanliga växter, enbart i Sverige finns det runt tusen olika sorter och i hela världen är det uppemot tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten ganska löst i underliggande material. Det är således inte svårt att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga problem med näringsfattig samt sur omgivning vilket medför att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att gro på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett problem som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är betydelsefullt med tanke på att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en bra idé att se över träd som står nära huset och ger skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan frånvarande är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska funka, men ännu inga klara besked. Det är en procedur som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men även miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är mycket miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring leda till döden.

Det är således väldigt viktigt att fundera på hur rejält man vill ha bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att skrubba undan mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb. Klicka här genast för mer tips

Man kan dessutom använda sig av högtryckstvätt för att spruta loss mossa – man ska helst ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då angeläget att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan resultera i fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att undgå mossa på takpannor samt tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.