Vad är mikrobiell påväxt och hur blir man av med det?

Ibland växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är alltså ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas som hårigt ludd eller svarta prickar på hela väggen. Mögel trivs där det är fuktigt, som till exempel i oisolerade källare och vindar. Mögel älskar dessutom att växa sig stora och luddiga i badrum alternativt på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att ta hand om, det är enbart att slänga det, gärna i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det om man drabbas av mögel och andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är troligen ingen som tycker att det är fräscht att placera sig i duschen, alternativt ta ett underbart bad ifall väggarna hotar med att äta upp en samt utrymmet stinker av illa lukt.

Vad bör man då tänka på för att undvika mikrobiell påväxt samt spridningen av mögel? Först och främst är det bra att veta var de helst växer, vilket redan nämnts, alltså där det finns gott om fukt. Tyvärr försvinner inte mögel samt andra mikroorganismer som på ett trollslag om man torkar ut utrymmena som är angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det också att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en bra ide att behandla samtliga material med Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel krävs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man ska komma igång med att utforska hur stora delar, och vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta, men inte ständigt, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken samt ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid känna till hur den lukten känns. Det kan dessutom finnas synliga fuktskador över väggar, golv, tak samt möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på olika sätt; missfärgningar i tapeter och bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte jämt synas direkt på ytan. I exempelvis ett badrum där man städar utförligt, har en knappt synlig spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer redigt innan man blir varse om det, då på grund av att det finns en dålig lukt i badrummet.

Hur kan man då av med mikrobiella påväxter, så som till exempel mögel? Det mest drastiska och bästa sättet är att avverka allting som är mögelangripet och ersätta med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Det kan dock visa sig inte bara komplicerat, utan kanske rent omöjligt i somliga fall. Då kan man ta till andra metoder, till exempel sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks över ytan. Om det är svårt att nå källan till möglet kan man ha användning av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man hettar upp samt förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i mindre droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara oerhört svåra att sanera. Man bör dock undvika att vistas i rummet medan fogging sker eftersom ämnena inte allt för sällan är giftiga.

När man har mögelsanerat och åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En ren samt torr miljö är det ultimata vapnet för att hålla väck mikrobiell påväxt. Mer tips här