Ta bort mossa i trädgården med en bra och verkningsfull spridarramp

Stroller combi – för att gräset ska bli bättre

Det är få som tycker att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det flera som skulle ta chansen. Man kan bruka sig av stroller combi för att både gödsla samt döda ogräs och detta kan fungera väldigt bra.

spridarmunstycke pris

Före du lägger på ett skikt med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är detsamma som järnsulfat och den är bra för att eliminera mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling och järnsulfat mot sniglar kan likaså vara välkommet i vissa trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tidpunkt på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att ta hand om detta på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, många dagar i sträck, så kan det vara läge att vidtaga saken. Initiera som sagt med järnsulfat och vatten. Det är gott om gräset är fuktigt när man genomför gödsel samt antiogräs-behandling.

Ifall du vill förvalta denna procedur mitt i sommaren så ska du tänka på att göra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man ta hand om gödslingen mot kvällen istället för morgon alternativt mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Om du kan sköta gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att ge riktigt fin effekt.

Kommer detta att skänka det perfekta gräset i trädgården?

Den som antar att en behandling med en god produkt är allt som behövs för att erhålla en grann gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en nyttig gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att tillämpa sig av men man tvingas se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Om man följer en speciell plan så kan man till sist få en gräsmatta som sannerligen känns superb. Detta kan ta några säsonger för mossan är bångstyrig och så även ogräset. Men ifall du sakta men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motverka ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Klicka Här för mer information ogräs i gräsmattan.

Järnvitriol och järnsulfat är detsamma men det finns en rad olika bekämpningsmedel och produkter som kan innehålla lite skilda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera skilda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss effekt mot mossan. Detta är en enastående produkt som man kan ha enorm användbarhet av och som kan vara en viktig del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det skänker näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla korrekt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man antar, minst 2 ggr per år.
Vid behov, hos många är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas mycket. En robotgräsklippare är en god lösning.