Sanering med Anticimex

Anticimex är troligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken självklart kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att förebygga bekymmer hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa problem brukar man vanligtvis lokalisera i badrum och andra fukta utrymmen. Länk till mer information

Privatpersoner samt näringsverksamhet

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur innefattar principiellt samtliga varianter av insekter och småkryp som gör skada i hemmet alternativt dess närmiljö på ett eller annat vis. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar mycket metodiskt. För att kringgå att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därnäst bruka gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Detta är en tjänst som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast enormt besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att attackera problemet så fort som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel och eventuellt till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att ordna en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att utföra kontroll av hus och villor före köp eller försäljning därför att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är mycket bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att avgöra om man slösas energi i onödan. Studier har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från bristfällig ventilation till bristfällig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.