Påväxt på huset – ett vanligt besvär

Samlingsnamnet för både mögel samt bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken form det rör sig om en bra idé att försöka få bort det innan det ställer till med större bekymmer.

En mikrob är en levande organism som man inte kan uppmärksamma med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är stundtals diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter samt djur. Det är således en väldigt bred grupp organismer, där vissa kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är bara hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som somliga bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man talar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig ok, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och en del arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och utmattning.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt trivs där det finns fukt. Ett första steg är alltså att se över ventilation, men dessutom omgivande dränering om problemet uppstår i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Mer detaljer: På den här sajten

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Vanligtvis kan inte mögel växa över rent kakel, men vanligtvis samlas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester samt annat gott för möglet att kalasa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, bortsett från att se över ventilationen, att tvätta grundligt med hjälp av diskmedel och avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte nyttja ämnen lösta i vatten med tanke på att det mestadels leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man bör aldrig nyttja klorin, varken över släta eller porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har extremt låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med avlastning av en särskild maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där få verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått undan möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undvika att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.