Mossa, lavar och alger – så oerhört lika men ändå inte

Mossa, lavar och alger kan stundtals se mycket lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att vara medveten om vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt sätt.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som saknar blomma. De gillar fuktig mark och är mestadels gröna till färgen. Mossa är en oönskad besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det angeläget att se till så att dränering är god. Det är även en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan dessutom växa över takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador samt mögel i taket, alternativt strax inunder, på vinden. Det förekommer dessutom risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan ibland vara rätt knepigt att få bort mossa från taket. Ett sätt är att för hand skrubba bort dem. Detta innebär en klar risk för fall, och man bör vara försiktig om man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan manuellt montera en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Oftast sker det med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är vanligtvis svårbestämd och oerhört stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Klicka Här och nu för mer detaljer

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar mestadels ingen roll vilken typ av färg man har målat med. Alger skänker en grön nyans i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med till exempel Falu rödfärg) ska man inte använda några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är angeläget att använda munskydd för att inte riskera att andas in till exempel sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det första man ska prova om man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel alternativt såpa. Om det inte fungerar så kan man testa ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör betänka att nyttja ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är väldigt miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att gro där det är torrt, exempelvis på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har ofta djupa rottrådar och vissa kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av till exempel högtryckstvätt inte fullständigt tar bort lavarna. Det eftersom lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och för den skull lätt kommer åter nästa säsong.

Det finns alltså olika sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!