Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort rejäl succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att införskaffa på exempelvis Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu förbjudet att kränga till personligt bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, ungefär 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till omkring 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- samt kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det bästa sättet att bli av med mossan i sin trädgård, om man inte vill omfamna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Det åstadkommer man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa uppskattar att gro där det finns fukt, och gärna lite skugga. Det är en härdad växt som, även om den inte trivs, kan behärska långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det därefter ånyo blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan expandera där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i sådan omgivning blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt för gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att skänka gräset ett övertag. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, jämt i samband med gödsling av gräsmattan. Vill Du veta mer Klicka Här

För att gräset ska trivas återigen är det viktigt att se över dränering så att den funkar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en typisk anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Således finns det flera orsaker till varför man ska ha en bra dränering runt sitt hus.

Man bör också gödsla lite sporadiskt för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan även behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett annat förslag är att ständigt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet om man har en trädgård som är benägen att bli våt, det eftersom resterande gräs annars behåller fukt samt vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då elimineras samtliga virus, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga och underminera gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man har egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så bräcklig lösning.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta är det angeläget att sköta den kontinuerligt, inte enbart sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.