Mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som framförallt uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av många andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man antar att det beror på att celler som oftast har hand om att utrota bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligt börjar skapa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är som starkast när man precis kliver in i huset för att man därefter inom kort vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken typ av svamp det rör sig om.

En frisk person klarar närapå i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, eventuellt till följd av mögelexponering bidra till mycket farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avverka materialet så kan man använda mögeldödande medel som Fulstopp. Även vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare betydelsefullt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den främsta anledningen är fukt. För den skull är det typiskt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men också utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för god ventilering vilket innebär att fukten kvickt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva fritt i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det medicin att nyttja, både receptfri samt receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns också ögondroppar ifall man har problem med rinniga och kliande ögon, samt en hel uppsjö olika nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Ifall man får astmatiska besvär så ska man bli undersökt av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligen i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig förtvivlad, det är möjligt att behandla!