Lavar i allmänhet

Det är vanligtvis korsningar mellan sporsäcksvampar och alger som utgör lavar. Svampens uppgift är att hjälpa med uppbyggnad, skydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med hjälp av sin fotosyntes och därmed med energi.

Det är i huvudsak svampen som utgör laven samt bestämmer hur den växer och ser ut. Laven består av överbark och underbark vilket i stort bara är svampvävnad. Däremellan finns dels alglager och dels porös vävnad som kallas märg och som utgörs av svamphyfer. Från underbarken sträcker sig utskott som tillåter laven att fästa vid underlaget.

Lavar finns överallt på jorden, från öken till kalfjäll men trivs bättre i torra och ljusa miljöer (även om det finns arter som lever strax under vattenytan). Den generella färgen är gråaktig med stor omväxling. De förökar sig både sexuellt samt asexuellt. Flera lavar gillar att expandera på till exempel sten. Dessa lavar utsöndrar ämnen som sakta bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan tillgodogöra sig. Vill man undgå att lavar fördärvar samt förfular takpannor kan man motverka med Tvärstopp alternativt avdöda pågående angrepp med hjälp av Fulstopp.

Svampen som bygger upp skelett för laven utgörs i flertalet lavar av sporsäcksvampar. Gruppen sporsäcksvamp är mycket omfattande och utgör närmare en tredjedel av alla svampar. Sporsäcksvampar bildar sporer i så kallade sporsäckar vilka de sedan utsöndrar så att de kan föröka sig. Skilda typer av mögel, så som borstmögel samt penselmögel. Samtliga sporsäckssvampar är dock inte av ondo, t.e.x. jästsvampen är ju mycket omtyckt!

Eftersom lavar emellanåt liknar diverse mossor kan det ibland vara komplicerat att särskilja de tu. Ifall man anar att det växer mossa till följd av väta i ens trädgård alternativt annat så ska man tänka lite extra innan man plockar fram mossa gti eller annan mossbekämpning. Man kan vårda gräsmattan för en struntsumma med Fulstopp så elimineras både mossa, lavar, antraknos och samtliga gräsmattans svampsjukdommar och virus.

En del egenskaper är typiska för lavar men inte för mossor. Lavar har inte stam, blad och rot. De kan klara sig helt utan vatten och torkar då ihop och hamnar i dvala. Mossor å andra sidan är oftast gröna till färgen, har både oftast stam och blad samt har rottrådar (även om de inte har faktisk rot). De växer också helst där det är fuktigt. Det är således troligare att det rör sig om mossväxt, alternativt mögel, i en fuktig källare än om lavar!

Lavar är generellt sett känsliga för luftföroreningar, dock i väldigt skiftande omfattning. Anledningen till varför luftföroreningar är så hotfulla för lavar är därför att de saknar rotsystem och tvingas ta all sin näring från den direkta omgivningen, vilken innefattar luften. Föroreningar orsakar skador på lavens algdel. Detta leder i en del fall till att algen använder mer av produkten från fotosyntesen för att återställa sig själv istället för att ge den till svampdelen. Denna obalans i energigivande och -tagande förorsakar ofta lavens död. Klicka här för ytterligare information

Eftersom mögel och mossa gärna ses som skadeväxter har lavar flera användningsområden. Ett flertal lavar producerar ämnen som fungerar som primitiva antibiotikum alternativt ämnen som kan användas åt färgning av bland annat garn (växtfärgning). Beroende på vilken lav ges man annorlunda färger – rött, orange, brun… listan kan göras lång. Inte nog med det så har lavar speciellt i svåra tider ätits. Lavar innehåller riklig mängd kolhydrater (upp mot 90%) samt en del protein. På Island används islandslav i sallader även idag, men man kan också använda laven i brödbakning.

Lavar kan således vara oerhört nyttigt!