Hur man hanterar mögel i husvagn

Den som inte önskar få semestern fördärvad får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är även en relativt normal företeelse. Husvagnar används i regel under en relativt kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en god idé att ha den inomhus när man inte använder den. Detta för att motverka eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydande komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig stort och luddigt. Klicka här omgående för mer tips

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan föra med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man bör även vara medveten om att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppleva lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på avstånd. Det finns mängder av diverse luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så rejält mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det tyvärr nog dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, förutom att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även utföra en del andra saker för att förebygga både dålig lukt och påväxt.

En bra sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor samt andra textilier och förvara dem inomhus. På så sätt undviker man inte endast att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en bra idé att göra rent husvagnen noga innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan även vara något att tänka på när man använder husvagnen, med tanke på att det då vanligtvis är många människor som lever på en mycket minimal yta, vilket kan resultera i dålig lukt, fukt och i många led också mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och på så sätt kringgå mögel i husvagn.