Hur blir man effektivt av med mossan?

Mossa är nästan ständigt grön, äger en kort stam men saknar rötter, alternativt har mindre rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i angränsande miljö. Det finns drygt tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige.

Mossa

Mossa trivs över lag där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om kyla, som gör att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är besvärligt att avlägsna. Det främsta man ska undersöka när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att gro just där. Vanligtvis beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Klicka här för mer detaljer

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men rätt otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är dessutom en bra idé att se över gräsmattans dränering då det är en typisk anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte drabbas av mossa i sin trädgård man gödsla samt bruka kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, samt över hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det för att mossa åstadkommer så att taket blir fuktigt och när vintern därefter kommer kan pannorna frysa sönder. Således är det betydelsefullt att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på skilda sätt. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt avverka mossan med torrborste. Det är ett jobbigt och farligt sätt att bli av med problemet, därför är mossa på takpannor något som man bör motverka förebyggande.

En billig och väl fungerande metod är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som gör så att mossan inte kan få grepp och börja växa. Det är dock viktigt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man bara sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i preventivt syfte för att det ska få funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man bruka sig av olika medel, till exempel mossa GTI och järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med vatten för att erhålla samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man köpa på Granngården och liknande affärer.

Oavsett om man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man ska fundera på att motverka återkomsten av mossa. Gör man inget annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer åter redan nästa år.

För att slippa mossa är det ultimata man kan göra att arbeta preventivt, med god dränering samt näringsrik jord med neutral pH.