Har du mossa i gräsmattan?

Ifall man behandlar sin trädgård på korrekt sätt kommer mossan försvinna. Det finns cirka tjugotusen skilda sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa tycker om fukt och växer gärna där marken är näringsfattig och sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla enastående, men gräs behöver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och kyla föregås av en stegvis kyligare höst.

Mossa däremot klarar inte kyla, det medför så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka enormt bra, förutsatt att mossan redan har fått grepp. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det därefter kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är tillräckligt fuktigt kommer även mossan att föröka sig.

I en ordinär gräsmatta som har god dränering, gott näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när någon av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller alltså att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna för mossans utbredning.

I södra Sverige har man sett ett tilltagande problem med tilltagande mossa i gräsmattan. Ett par anledningar kan vara sur nederbörd samt milda vintrar. Lägg till bristfällig gödsling så har man så småningom en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så vis givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att ta över.

Eftersom de många milda vintrarna som har varit räcker det numera inte alltid att bara ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt assistera gräset på traven för att det ska kunna vinna över mossan. Ett sätt är med hjälp av sanering av mossan.

Det finns olika produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det innehåller järnsulfat och sprutas på det angripna området för att eliminera mossan som då bli svart. Mossa gti är kostsamt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att köpa på Granngården, till en oerhört billigare penning. Man finner det på hyllan för grisfoder. Var grundlig med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man blanda själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med hjälp av vatten, cirka 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till cirka 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte hindra att mossan kommer tillbaka om gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är alltså väldigt angeläget att man ser över dränering, eventuellt glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar samt använder kalk mot försurning. Länk till ytterligare information

Man kan också använda Fulstopp, det tar dessutom bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan exempelvis använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att skänka gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att tänka på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och samtidigt så dålig som möjligt för mossan.