Fukt och mögelskador

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den främsta orsaken till inte endast mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel oftast beror på fukt är det sålunda centralt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i stigande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att flera hus är dåligt byggda alternativt har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är undermåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Dålig ventilation är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Klicka för mer info Det kan röra sig om läckande ledningar samt rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är några sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det viktigt att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är dessutom viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka noggrant innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som utmattning, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan dessutom ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan dessutom orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är mycket svåra att avlägsna även om de inte jämt förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta föraning om mögel så ska man utreda orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar ofta, om man känner en illa lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en ordentlig utredning kan man ta assistans av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat alternativt vinäger (fast inte bägge samtidigt) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att använda klorin är onödigt därför att effekten inte är gynnsammare än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det avdunstas. Denna ånga kan ta sig in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vara i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man brukar också är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, där man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man få statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att fullkomligt få bort inte bara svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Tvärstopp.