Förekomst av allergier påverkas av mögel

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov till allergier på grund av dess mykotoxiner och sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig stank för att de som bor i huset ska känna symptom.
Mer detaljer: På denna sajten
Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, i synnerhet tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att lokalisera mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan penetrera många material, gärna porösa sådana som betong. En mögelangripen källare kan alltså medföra besvär för de boende trots att de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som finns i exempelvis pollen, hos pälsdjur eller i mögel. Reaktionen är hastig och av växlande grad, allt från några utslag alternativt lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte ha dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och antas bero på att vissa celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har nog att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i förbindelse med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Också rinniga samt kliande ögon är vanligt.

Mögel trivs i fuktig samt lugn miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det betydelsefullt att man tar bort källan ifall man kan, eller sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte helt ifall man bara sanderar. Det lämpligaste är således att avlägsna de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man drabbats av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare besvär, exempelvis rinniga ögon samt snuva är det mestadels inga problem att flytta in tillbaka till huset ganska omedelbart efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, exempelvis mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självklart, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan likaså använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Om man har problem med astmasymptom ska man utredas för det och få tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt besvärligt, men ifall man känner till hur man bör hantera det kan problemen reduceras och till och med försvinna.