En liten guide om mögelborttagning

Ett förekomande problem som många husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En huvudsaklig orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad ventilation som konsekvens, om man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan drabbas av mögel och annan påväxt. Det är nästan jämt en följd av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan dessutom röra sig om illa dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått rejält grepp. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som små svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara mycket svåra att få bort helt.

Samtliga dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas därför att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger därtill hälsovådliga gaser som i en del fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan leda till luftvägsbesvär så som hosta och i somliga fall också andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av utmattning till följd av illa nattsömn p.g.a. de problem som mögel medför. Det är alltså angeläget att bli av med möglet och förhindra att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite olika sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut ultimata sättet är att avlägsna hela det drabbade materialet. Detta gör så att man blir av inte endast med själva möglet utan även de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan bli hög när man väl har börjat gräva ur väggar samt golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att känna till att man kan bli av med mögel på flera vis.

Dessa metoder dödar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna och lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha rengjort grundligt med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Detta kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen. Klicka här för mer info

En annan procedur så kallad fogging som kräver en säregen maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är därför en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det betydelsefullt att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!