En jämförelse mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är stundtals väldigt lika varandra till utseendet och kan växa ihop, men där tar förmodligen också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt annorlunda växter, mossor äger bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg eller en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att gro där det förekommer fukt och skugga, alltså helst i skogar. De kan även växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro över taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, löv och även mossporer på taket. Det utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten via ständigt öppna porer i sina vanligtvis gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan gå sönder när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Alltså är det betydelsefullt att inte låta mossa växa. Ett gammalt knep för att hålla taken mossfria är att spänna upp en smal koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det medför att mossan inte trivs och således inte börjar utvidga.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat expandera på taket. Det bästa sättet är att eliminera mossan för hand, men det är ett relativt enformigt och farligt arbete, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en alldeles vanlig färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa loss än andra, men det kräver i stort endast en aning mer kraft samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande problem. Att mossa fått övertaget beror närapå alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller bristfällig dränering. Ifall man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att ordna innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna. Fulstopp

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs över stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan ta upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns massor undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är vanligtvis enormt känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har flera användningsområden, exempelvis finns det traditioner som påbjuder hantering av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man använda diverse lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger skilda nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav ger en mustig och fräsch rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man antagligen kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.