Den dåliga lukten som kommer från mögel

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken samt ofräsch. Det är dessutom en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att sprida möglet, men de kan även orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är det som bidrar till den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att använda då man undersöker ifall man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge om man inte gör någonting åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare samt vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets förekomst är det betydelsefullt att man ser över och åtgärdar bristfällig ventilation och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det finns. Clicka här nu för mer information

Ifall möglet är väl synligt, till exempel i badrum, på kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och därefter torka av med mycket med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är komplicerat att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra tips. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det förångas, vilket sker i en särskild teknisk anordning. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga platser.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och arbetsamt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir fullständigt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man bruka foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt behandling är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp.