ID-kapning genom historien

Med ID-kapning följde mord

Om man blickar bakåt i tiden så får man medgiva att ID-kapning var ett ännu tyngre brott i sin vagga än vad det är idag. Den som kapade någons identitet för 50-100 år sedan gjorde det därför att denne behövde en egen, fullständigt ny, identitet – och för att knycka någon annans tvingades man först ta livet av offret vars identitet man ville åt. Kroppen var man tvungen att dölja väl för att undgå att bli påkommen, men när det väl var gjort så kunde man anta den dödes namn, födelsedatum, personnummer samt annan personlig information. Självklart fanns det annorlunda bakomliggande anledningar för denna typ av ID-kapning, men i regel låg drivkraften i att undkomma sitt eget öde; mer sällan handlade det om en strävan efter att bli välställd.

ID-kapning via telefonen

När hemtelefonen hade blivit vanlig så började ID-kapningar att förekomma över telefonlinjen. Det var det första teknologiska forumet för systematisk kapning av identiteter. Vanligast var att ID-kaparen ringde upp en utvald person med löften om arv, vinst alternativt andra mångsiffriga belopp, och för att “vinnaren” skulle kunna erhålla dessa pengar behövde man personlig information för att verifiera denne. Gemene man insåg inte att information som personnummer, adress och bankkontonummer var känslig – särskilt inte bredvid löften om kvick rikedom. Den bedragna förlorade i regel alla sina tillgångar, och fick i utbyte ofta sitt liv slaget i spillror – medan de allra flesta ID-kapare kom undan. Idag sker så få som 7 % av samtliga ID-kapningsförsök genom telefon, i jämförelse med nästan 100 % för 40-50 år sedan.

ID-kapning genom soporna ledde till rekordförsäljning av pappersstrimlare

När folk hade fått tillräckligt med information och varningar angående ID-kapning via telefon så minskade de drastiskt i mängd, men under 1980-talet blev soporna istället ett av de huvudsakliga målen för brottet. Efter att mängder av fall uppdagades där ID-kapare helt sonika hade grävt upp känslig upplysning om intressanta personer ur deras sopor, blev pappersstrimlaren plötsligt omåttligt populär på kontor runt om i världen.

I boken finns en större och bra checklista. Kapningsboken finns som e-bok på biblioteken samt kan införskaffas på allt-fraktfritt. Klicka på boken för mer detaljer.
Läs mer här

Webben har gjort ID-kapning enklare än någonsin

Med internets storartade entré i våra liv är vår personliga information mer lättillgänglig än någonsin och ständigt kapas identiteter, både i Sverige och i resten av världen. Idag är hotet om ID-kapning ständigt pågående, det kan hända vem som helst, var som helst samt när som helst, och det har hittills inte funnits några enkla, effektiva och billiga sätt att skydda sig. Man har fått lita på den inte så tillförlitliga klassikern “Det händer inte mig”.