Ta hjälp av en mögelhund för att bli av med möglet

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att upptäcka mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid jobbet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö olika saker man kan träna en hund för. Med tanke på att hundar har ett väldigt känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig bristfällig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Ifall man misstänker att man har problem med mögel så är det främsta steget att undersöka exakt var möglet befinner sig.

Vanligtvis kan man se och uppleva lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en stor mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är alltsammans. Det kan förekomma mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska ha en gedigen träning, där grundutbildningen är runt åtta månader och som sker ihop med husse eller matte, personen som också kommer att utgöra mögeltekniker. Det är alltså, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att utföra dem, alltså i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det förekommer fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (också kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att upptäcka samt markera.

Mögel kan utsöndra dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då enkelt att förstå vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli av med mögel är det ultimata sättet även det mest radikala, att helt enkelt avlägsna allt av det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht. Klicka här omgående för mer tips

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det viktigt att ordna orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är god. Ta bort växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med hjälp av Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att leta efter MVOC och därmed mögel är heller inget man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Ifall man lyckas har man dock en enastående medarbetare i sin mögelhund.