Utvidga ditt intag av glukosamin

För rörligheten av kroppens leder och brosk krävs produktion av glukosamin som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som underlättar smörjningen. Den höga viskositeten hos hyaluronsyran har en dämpande verkan och skyddar ledbrosk mot artrosskador. Strikt träning och stigande ålder kan dock medföra att broskcellerna inte producerar hyaluronsyran som de bör. För den skull kan det vara läge att ta ett tillskott i form av glukosamin för att stoppa nötning på leder och brosk.

Det är en markant fördel att glukosaminsulfat är ett kroppseget ämne och som inte påverkar andra former av medicinering. Det ger heller inga biverkningar.

Patienter med ringa nivå av knäartros kan uppleva symtomlindring av behandling med glukosaminsulfat. Även personer som har ledproblem av typen osteoartros har blivit till fullo fria eller åtminstone upplevt minskade besvär vid användning av glukosamin.

Glukosamin är helt enkelt en del av ledväskans smörjämnen. Åtskilliga undersökningar har visat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och kompletterar den kroppsegna produktionen. När glukosamin har jämförts med antiinflammatoriska preparat såsom ibuprofen och naproxen har glukosamin bidragit till bättre lindring av ledbesvär efter några veckors användning. De antiinflammatoriska preparaten kan därutöver medföra biverkningar.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

I så kallade dubbelblindtester då effekten av glukosamin har testat i förhållande till placebopreparat så har glukosamin visat på konkret lindrande verkning vad gäller värk, flexibilitet och svullnad i leder som har skadat ledbrosk.

Vid ökat intag av glukosamin så tycks även produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stiga. För att få detaljerad information om saken Glukosaminsulfat websida
I bästa fall innebär det att ett skadat ledbrosk kan bli helt återställt.