Flera fördelar med glukosamin som kosttillskott

Är inte rörligheten som den bör? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställande av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder samt brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos alla människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan tilltagande ålder samt tuff träning medföra att broskcellerna hämmar sin framställning av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig framställning av hyaluronsyran uppstår p.g.a. otillräcklighet av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stävja eller lindra nötning på leder samt brosk. Flertal personer har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan därför inte tar skada av. Till exempel kan patienter med måttlig grad av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullständigt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För flertal har det således klassats som ett mirakelpreparat.

Många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat såsom naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. Därtill har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. glukosamin verksam substans i nyponpulver och grönläppad mussla.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat konkret lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

naturmedel mot artros

När intaget av glukosamin ökas verkar även produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen tillta. Det kan rentav leda till att ett skadat ledbrosk kan bli helt å hållet återställt.