Vad bör man fundera på vid en alg och mögeltvätt?

Möjligtvis kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att uträtta en tvätt av både alger och mögel på huset. Det finns en massa olika metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man enklast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det finns betong som har drabbats av påväxt alternativt befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som besvär med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man sannerligen har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med olika rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en granskning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var detta ett utmärkt resultat. Oerhört få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt sikta mot ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullständigt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att uträtta en alg och mögeltvätt till en relativt låg kostnad, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Ett bättre resultat uppnås med https://mossatak.se/mossa/mossa-en-ovalkommen-gast/