En stor tratt när man häller över vätska

Det är alltid bra att ha en stor tratt tillhands när man ska överföra vätska. Ju större tratten är desto smidigare blir det att hälla därför att vätskeflödet hinner strömma ner i en bättre takt än om en liten tratt använts. Man bör ge vätskan tid att rinna ner för att undfly att trattens öppning ska bli överfull och rinna över.

För vissa överföringar funkar det riktigt bra med en liten tratt som exempelvis när man behöver komma åt att hälla där det är smått och otympligt.

En tratt har formen som en strut och där mynningen är som störst häller man vätskan. Förankrat till konens avsmalnande del så finns ett rör som kan placeras i mynningen på en behållare av något slag dit vätska ska överföras. Till exempel passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

De mest typiska materialen för en tratt är plast och rostfritt stål. Det man kan tänka på är att välja tratt utifrån den vätska som ska transporteras. I vissa fall kanske man hanterar rentav farliga och frätande vätskor och då är en stor tratt i stål att föredra.

När flödet av vätskan man häller blir kraftigt kan det såklart bli lättare att styra in vätskan i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan exempelvis röra sig om att man ska hälla över bensin i en bensindunk alternativt fylla på olja eller spolarvätska till bilen.

tratt

Det finns främst två anledningar till varför man ej vill spilla när man häller över vätska. Dels kan vätskan vara kostsam, och dels kan vätskan vara skadlig för huden alternativt bägge.

När man exempelvis måste hälla om vinet man brygger hemma så måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flera gånger. Det kan bli en kostsam affär ifall man spiller allt för mycket samt ofta. sprittratt. En annan vätska som är kostsam är ju exempelvis bensin och det vill man samtidigt inte spilla på huden.

Eget vin på bär samt frukter

Vinframställning hemma har snabbt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så tillåts vin i den traditionella bemärkelsen enbart kallas vin om det framställs på vindruvor, enligt EUs definitioner. När det handlar om vinframställning hemma så experimenteras det väldigt ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det viktigt att hålla en hög hygienisk klass. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som bör vara rent – därtill är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till allehanda komplement som kan förenkla och förbättra hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är fullständigt fantastiskt till att rena vattnet innan bryggning.

Fördelen med att köpa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet svårt att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs noggrant.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp åt att testa med olika bär eller frukter och experimentera med annorlunda jäst. Därutöver kan varierande jäsningstider resultera i markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då behövs en större jäshink. Därtill behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. Läs mera här.

En bestämt essentiell attiralj är oechslemätaren som är till åt att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är även nödvändigt och bör vara nog stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Olika bär och frukter består av annorlunda mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med oechslemätaren under bryggningens gång. Ett råd är att dosera ca tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Registrera alla uppgifter och för in dem utförligt i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka därför av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är färdigt bör det stå i jäskärlet ungefär 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.

Fördelar med stor tratt

En tratt underlättar i otaliga lägen. Den är till för att hälla över vätska från en behållare av något slag till en annan. Uppgiften kan begära att tratten stundvis är liten men vanligtvis så brukar en stor tratt förenkla.

Tratten är konformad och den har en öppning på ovansidan där man häller vätskan. Undertill smalnar tratten av och formar sig som ett rör. På så vis blir det enkelt att kunna rikta dit man vill att vätskan ska transporteras vidare, till exempel om man ska fylla på en flaska.

Det är viktigt att de är robusta och hållbara. Vanliga material på trattar är rostfritt stål alternativt plast. Om man exempelvis hanterar vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

En stor tratt medför fördelen att det blir mindre risk för spill. Är mynningen omfattande från den behållare man häller ifrån och det handlar om en rejäl volym vätska så kan flödet bli kraftigt. Då är det självfallet lättare att rikta in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Exempelvis kan det handla om att man ska tappa i bensin i en tank, eller fylla på olja eller liknande.

I en sådan situation vill man helst undvika spill. Dels för att man för egen del inte vill riskera att få vätska på sig, men även spillda droppar kan bli kostsamma. Ännu ett exempel på när man helst vill ha en stor tratt är när man brygger eget vin hemma. Då måste omtappningar ske smidigt då det hälls fram och tillbaka många gånger, men dessutom kan spill bli tämligen kostsamt i längden.

stor

Eftersom det primära syftet med en tratt är att vätska ska överföras till en behållare med liten mynning där trattens avsmalnade rör ska få plats så bör man tänka på att tappa långsamt. Man bör ge vätska tid att rinna ner för att avstyra att trattens gap ska bli överfull och rinna över.

En tratt är ett utmärkt redskap i köket. När man till exempel ska hälla upp saft som man kokat eller några ingredienser av skilda slag så är en stor tratt att föredra. Det kan stundtals vara besvärligt att komma åt med tratten och då kan man använda sig av en extradel i form av ett förlängningsrör som går att böja. Upplysning om stor tratt köpa.

När man köper en ny tratt så brukar det ingå ett förlängningsrör. Annars kan man med en aning kreativitet konstruera ett eget. Ett förlängningsrör passar förträffligt att nyttja speciellt när man använder en stor tratt eftersom otympliga situationer stundvis kan uppkomma.

Med hjälp av en tratt slipper du spill

Enkla redskap i vår vardag kan göra tillvaron enklare. Och kan man underlätta för sig så bör man göra det så långt det går. Ett typiskt exempel är när vi ska hälla över vätska från ett kärl till ett annat. För det ändamålet är det optimalt att använda sig av en tratt för att effektivt se till att inga droppar spills i onödan. Beroende på vätskans volym som ska överföras så blir processen effektivast ifall man anpassar storlek på tratt.

Då och då kan dropparna vara extra kostsamma och då är det alltid bra att gardera sig med en större tratt som är lättare att måtta i och som inte blir överfull så enkelt.När man till exempel häller bensin i en tank från en bensindunk vill man inte gärna spilla. Ett annat exempel är när man brygger eget vin hemma då tillräckligt mycket spill kan bli en onödigt dyr affär i längden. Mer information: På denna hemsida.

En tratt kännetecknas av att den är formad som en kon vars främsta öppning där vätskan siktas ned är störst. Precis som en kon smalnar tratten av nertill och övergår till ett smalare rör vilket gör det lättare att styra vätskan dit man vill ha den. I de allra flesta fall handlar det om att vätskan ska överföras till en behållare som har en mindre mynning, vilken trattens rör får plats. Typiska material på trattar är rostfritt stål alternativt plast.

En tratt används för i skilda sammanhang. Det är många som till exempel inte klarar sig utan en tratt i köket. Det kan handla om att det ska bli smidigare att tappa upp olika sorters drycker på flaska eller för att hälla upp olika typer av ingredienser. När man häller upp olja alternativt bensin till ett motordrivet fordon som exempelvis en bil, traktor eller en båt kan det vara underlättande med en tratt.

sylttratt

I fall när det kan vara besvärligt att rikta in tratten på grund av att mynningen där man ska hälla är svåråtkomlig så kan man köpa till ett slags förlängningsrör som går att böja obehindrat. Oftast när man handlar en ny tratt så ingår förlängningsrör.

Stor tratt effektivt i många sammanhang

Med hjälp av en stor tratt blir det lättare att transportera vätska från en behållare till en annan. Typiska material på trattar är rostfritt stål alternativt plast.

När det handlar om större volymer vätska och flödet blir stort på grund av omfattande mynning på behållaren från vilken man häller, så hjälper en stor tratt till med att inget slöseri uppstår. Ett typiskt exempel är om man ska hälla över bensin i en behållare. I en sådan situation vill man inte gärna spilla då dropparna kan bli dyra. Ytterligare ett exempel på en situation då man föredrar en stor tratt är när man brygger vin hemma. Också då kan spill uppfattas som förhållandevis kostsamt i längden.

En tratt är formad som en kon och i början av den är öppningen som störst och det är även där man häller vätskan. Tack vare att tratten undertill smalnar av och tar skepnad som ett rör så blir det lätt att kunna styra där man vill att vätskan ska hamna.

Konstruktionens primära syfte är att vätskan oftast ska överföras till en behållare som har en liten mynning, i vilket röret ska få plats. Man bör tänka på att inte hälla för raskt och ge vätskan den tid som krävs för att rinna ned. Annars blir tratten överfull och rinner över.

tratt

Det är många som använder sig av tratt i olika situationer som uppstår i köket. En stor tratt är att föredra när man till exempel ska tappa upp saft som man kokar alternativt tappa upp ingredienser. Klicka på denna länk nu för mera information. I de fall det är krångligt att komma åt med tratten kan man använda ett böjbart förlängningsrör. Oftast när man köper en ny tratt så ingår ett förlängningsrör. Det kan vara extra bra att nyttja sig av ett förlängningsrör när man har en stor tratt eftersom den kan vara otymplig i somliga situationer.

Kom igång med bryggningen med boken Hemmaframställning av Vin

Hemmaframställning av Vin är skriven av Kjeld Erlandsen och har hjälpt både nybörjare samt lite mer erfarna vinbryggare i drygt 30 år. Det är en av de främsta böckerna inom ämnet och har utkommit i flera skilda reviderade upplagor. Boken består av mängder praktisk upplysning om hur man på bästa sätt brygger sitt vin.

Vad gäller just vin så är det inte ett onaturligt kliv att från att enbart gilla att dricka vin även börja intressera sig för bryggning. Den som dricker mycket vin och provar olika sorter kommer oundvikligen lära sig mer och mer om smaker, druvsorter o.s.v. Hos somliga uppstår någonstans på vägen idén om att börja brygga eget vin. Dels tycks det kunna bli en utvecklande och roande hobby och dels finns det möjlighet att tjäna en hel del pengar.

En del folk avstår dock från att börja framställa eget vin p.g.a. osäkerhet samt okunskap. Det är synd med tanke på att processen oftast är enklare än vad man antar. Världens främsta vinexperter förfinar ständigt metoder för vinframställning överlag. Det dyker oupphörligt upp nya ingredienser och nya vinjäster som håller en mycket hög kvalité.

Utvecklingen är väsentlig på så sätt att allt mindre inom all form av vinframställning lämnas åt slumpen. Mycket av framgångarna överlag påverkar i sin tur även processerna för hemmabruk. Samtliga dessa framgångar tenderar att påfallande influera slutresultatet. Man bör vara noggrann med att också hemma inte lämna vinbryggningen åt slumpen. Med bättre kontroll över processen desto mer enastående resultat. I boken Hemmaframställning av Vin så betonas just det.

Det krävs en del nödvändig utrustning för att komma igång att brygga vin. Först och främst krävs en hävert som ska användas till upptappning och också till omtappning. Därtill behövs ett jäskärl och en gummihätta med jäsrör.

Ett råd är att inför bryggningen anteckna precis allting som behövs, och dessutom göra upp en lista över de arbetsmoment som ska följas. Allting i anteckningarna ska följas till punkt och pricka. Det medför att du slipper eventuella överraskningar på vägen och ökar dina chanser att nå målet. Med tanke på att det tar rätt så lång tid att brygga en sats så vill man inte helst börja om från början. Det är dessutom betydelsefullt att utrustningen är ren. Om inte så är det markant risk att det påverkar smaken. Kontrollera självklart så att utrustningen även är hel. Som sagt, det är relevant att inte lämna någonting åt slumpen.

Den som vill få mer genomgripande upplysning om vinprocessen ska läsa Hemmaframställning av Vin. Är man intresserad av nya ingredienser kommer man inte bli besviken eftersom mycket i boken fokuserar på det. Du kommer få utförliga svar på varför dessa ingredienser används och vilken nytta de gör. Boken fokuserar dessutom på smaksättning och vinprovning. Därtill står det att läsa om övriga nyheter om starkviner. Länk till Candyshots med socker

Hur får man tag i boken? Det är minsann enklare än vad man tror och inom oerhört kort kan du sitta och läsa boken omedelbart på datorskärmen eller via din läsplatta. Boken är nämligen åtkomlig som e-bok genom landets bibliotek. Det bästa av allt är att den är helt gratis att låna. Det enda som krävs är att registrera sig för ett e-konto.

Ingen tid att mista, låna Hemmaframställning av Vin, genast

Många möjligheter med vinframställning hemma

Allt fler människor brygger sitt eget vin hemma Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så tillåts vin i den traditionella bemärkelsen bara kallas vin ifall det framställs med hjälp av vindruvor, i enlighet med EUs definitioner. När det beträffar vinframställning hemma så experimenteras det enormt ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det centralt att hålla en god hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som ska vara rent – dessutom är det betydelsefullt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till diverse komplement som kan underlätta och förbättra hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är fullständigt briljant till att rena vattnet före bryggning.

Fördelen med att inhandla färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet besvärligt att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs noga.

Men att göra en helt egen vinsats öppnar upp åt att testa med varierande bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Därutöver kan varierande jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En god utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Spritessenser 20 ml till 75 cl
Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då behövs en större jäshink. Dessutom behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En definitivt nödvändig attiralj är oechslemätaren som är till åt att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är också nödvändigt och bör vara tillräckligt stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte jämt är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Skilda bär och frukter utgörs av skilda mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett råd är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Notera samtliga data och för in dem noga i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka således av vinet ofta och länge i munnen.

Före vinet är klart bör det stå i jäskärlet drygt 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ännu en gång.

En tratt underlättar

En tratt kan behövas när vätska hälls över från en behållare till en annan. Åtminstone så underlättar en tratt och risken för spill blir mindre. Ibland är vätskorna dyrbara och då vill man helst inte spilla. Exempelvis kan det handla om att hälla över bensin till en bensintank, till exempel tanken till båten. Brygger man drycker av olika slag hemma vill man ju inte gärna heller spilla. Att brygga till exempel vin eller öl hemma kan ju vara ganska kostsamt både ekonomiskt och tidsmässigt, och då vill man ta vara på dropparna.

En tratt beskrivs som en konformad attiralj med en större öppning i ena änden och ett avsmalnande rör i andra. Vätskan häller man ner i den större öppningen. Typiska material på trattar är rostfritt stål alternativt plast.

Och att tratten blir smalare och övergår i ett rör innebär att det självklart blir lättare att rikta där man vill att vätskan ska hamna. Mestadels vill man använda en tratt när vätska ska överföras till en behållare som har en liten mynning.

I köket används tratten flitigt. Den kan vara praktisk när man ska koka saft eller hälla upp ingredienser. Då och då kan det vara svårt att komma åt med tratten. Då kan man köpa till ett slags böjbart förlängningsrör, men i många fall ingår sådant komplement när man köper en ny tratt. plasttratt.

stor

Experimentera att göra detta superbilliga vin

Inte alla utav oss har råd att har ett bägare gott vin på våra bord vid våra måltider.

Men om det nu vore möjligt, skulle samtliga älska att äta till ackompanjemang utav denna dryck.


Vinsasen finns på https://allt-fraktfritt.com/hembryggning-20/vinsatser-91/vit-druvvinsats-pa-druvpulver-30-flaskor-814.html.

Vin är en dryck som innehar firats sedan urminnes tider.

Det är dokument som visar att det bryggdes samt fanns med på favoritlistan allaredan när människan precis hade lärt sej att odla sin mat.

Denna dryck rekommenderas för konsumtion utav män, kvinnor och pensionärer.

Det röda druvvinet i synnerhet innehar visat ett litet antal exceptionella egenskaper vad innefattar att avblåsa åldrande, liksom att det innehar många medicinska fördelar om de tas regelbundet alldenstund det är extremt rikt på antioxidanter.

För dem som ej kan köpa vin, är allt ej förlorat.

Vem som helst kan göra en skaplig vin med ingredienser från kökshyllan.

Detta kommentar kommer att visa dej hur man gör detta.

Med lite övning kommer man att kunna göra ditt eget billiga vin som i smak kan tävla med de allra bästa (hmmm).
Gratis On-Line vinbok finns här. Bästa vinsatserna finns här.

Vad man behöver för ditt hemgjorda vin

En halv kopp socker

144 gram druvsaft (ca tre burkar) – se till att dessa är 100 procent druvsaft och inte innehar några övriga tillsatser

En flaska vari man kan mäta 4 liter vätska

Två-tre ordinarie ballonger

Vatten – Det rekommenderas att begagna destillerat vatten, men du kan använda ditt vanliga kranvatten för att fler avta kostnaderna. Klicka Här för mer info Ölkapsyler

Ett stift som kommer att användas för att göra några hål i ballongerna

Vinjäst. Men om man inte innehar det, kan vanligt bagerijäst funka oxå fast smaken blir dessvärre därefter oxå.

Kolla på webben sedan ett bäst vinjäst, de kostar ej flera kronor per avklarad butelj.

För färskingar som behöver lite mer orientering och assistans, skulle det vara bäst om man se till att du har med dig en mätkopp, ett gummiband eller, en tratt samt flaskor

Kavla opp ärmarna och gör dig redo att göra vin

Ta tratten och häll efter att saften i behållaren.

Häll alla tre burkar (totalt 144 gram) och häll sedan i två gånger så mycket vatten.

Om man har tre burkar saft, häll sex burkar vatten.

Skaka alltsammans tills blandningen blir helt homogen.

Vid denna punkt, tillsätt den halva koppen socker.

Skaka igen djupt.

Sockret skall vara totalt löst i slutet utav blandningen.

Nu tar vi jästen.

Följ instruktionerna, blanda ut jästen enligt instruktioner samt få den beredd för bruk.

När jästen är beredd, tillsätt även denna till blandningen man innehar och skaka åter.

När detta innehar slutförts, anknyta man ballongen till mynningen utav behållaren.

Säkerställ att ballongen innehar ett litet antal gap i sig innan du knyter fast den till mynningen utav behållaren.

Det finns ett speciellt sätt att knyta ballongen till mynningen utav behållaren.

Det bör vara väl tillverkat samt nära (här kan man använda band eller gummiband att knyta med).

Insätta behållaren på en varm plats, vari den ej borde störas på åtminstone en halv dag (12 timmar).

Vid slutet av denna tid kommer du att höra poppande ljud utav bubblor.

Detta är ett belägg på att jästen funkar väl.

När dagarna passerar (processen kan ta några 2-3 veckor) kommer ballongen att bliva bombastisk med gas som genereras av jäsningsprocessen.

Så länge ballongen blåses upp är processen igång.

Du kommer att kunna när vinet är klart, när ballongen töms.

Ditt vin är klart!

Nu behöver man tappa det makligt igenom en sil i de flaskor man önskar ackumulera det i.

Flaskorna skall företrädesvis få en mörk färg.

Stoppa in i kylskåpet och njut sedan av ditt eget vin som kostade nästan inget – men det är gott!

Har du koll på frukterna och bären som kan användas till vinet?

För bästa möjliga resultat vid framställning av vin är det centralt att frukterna som används behandlas på rätt vis. Hemmaframställning av Vin skriven av Kjeld Erlandsen är en bok som sannerligen rekommenderas för att få bättre koll. Den är fullmatad med goda råd och tips. Författaren har många års erfarenhet av vinframställning och redogör utförligt och detaljerat hur man ska gå till väga.

I vinframställningen ska man göra skillnad på olika sorters bär, och annorlunda sorters frukter. Varje specifikt bär alternativt frukt kräver nämligen sin unika process.

Hårda och saftiga frukter såsom päron, pumpa och äpple ska sköljas i varmt vatten och rengöras ordentligt. Man får inte glömma att dessutom stjälken och flugan ska rensas. Kärnorna i äpplen kan med fördel vara kvar och de behöver inte vara skalade. I järnhandeln och liknande kan man inhandla en äppeldelare som funkar utmärkt för att sära äpplena. Dessa hårda och saftiga frukter brukar sällan lämna rikligt med fruktrester och jäsningen som krävs är ungefär 3-4 dygn.

Erlandsen tar självklart också upp mjuka saftiga bär och nämner bland annat körsbär och vinbär som exempel. Det är betydelsefullt att sortera undan blad och också dåliga stjälkar från bären. Därefter ska de mosas i ett kärl med hjälp av händerna eller en potatispress. Man får se till att inte krossa kärnorna.

Kärnor från till exempel körsbär och plommon kan man när man silat hopa in för att framställa Cherry brandy. Mjuka saftiga bär jäser på ca 2-4 dygn. I regel något snabbare än hårda saftiga frukter.

Fastän rabarber räknas som en grönsak används den mest som frukt. Det går följaktligen självfallet att producera läckert vin på rabarber. Men man ska tänka på att rabarber enbart ska användas för vinframställning i maj och juni. Ifall rabarberna är för gamla alternativt träiga kan vinet få en besk smak som ej är önskvärd. För att undgå att vinet ska bli ljusrött ska stjälkar skollas med kokande vatten samt skalas. oechslevikt.

Det rekommenderas att rabarberstjälkarna delas i ungefär 3-4 långa bitar som får koka i ¼ liter vatten per kg. De ska kokas så länge att de blir möra. Pressa därpå ur saften i ett spann och tillsätt 2 gram vinkrita per kg rabarber. Oxalsyran i rabarberna neutraliseras av kritan. Låt rabarberna få stå till kommande dag. Häll försiktigt och utförligt över saften i ett jäskärl. Vid vårdslöshet kan vit bottensats som bildats följa med. Sedan tillsätter man socker och vatten enligt recept.

Rönnbär, nypon och slånbär räknas som torra friska bär. Med tanke på att de äger en mäktig aromrikedom och består av mindre saft är de extra lämpade för starkviner. Här gäller det också att avlägsna stjälk och fluga. För att exempelvis få bort samtliga kärnor i ett nypon ska man dela det itu och spola med hett vatten. För många kärnor kvar i nyponet genererar bittert vin. Mindre nypon ska helst vara frusna och behandlas hela. Havtorn och slånbär är också typiska bär som ska behandlas hela och frusna.

En annan kategori är torkade bär. När man behandlas dessa ska man tappa kokande vatten över dem och sedan låta dem vara till nästkommande dag. Det innebär att bären sväller närapå 4 gånger sin torkade storlek. Behandla dem därför inte i ett för litet kärl så de får plats i vidgad storlek. Tänk också på att det kokande vattnet som ska hällas över bären bör vara dubbelt så mycket. Det brukar vanligtvis bli omkring 2-5 liter vatten.

Det går att handla till exempel torkade nypon, rönnbär och torkat fläder i hembryggningsbutiker och i hälsokostbutiker. Det går också att finna i butiker på nätet.

Det går dessutom helt utmärkt att brygga vin på äppelmust. Men man ska beakta att viktiga ämnen går förlorade vid filtrering och bör således undvikas. Vad gäller must så ska det jäsa ungefär 2-3 dagar före socker tillsätts.

Koncentrerad äppelsaft på konserv brukar vanligen rymma 1 kg vilket genererar ungefär 10-12 liter äppelmust. 2 burkar koncentrat krävs alltså för ca 25 liter vin. Späd ut koncentratet till 15 liter och därefter ska förkultur tillsättas. Satsen ska jäsa i 2-3 dagar innan man tillsätter den första tredjedelen med vatten och socker.

Ett ytterligare exempel som Erlandsen nämner är att vanlig fruktsaft kan användas till vinframställning. Man bör dock vara försiktig med att inte använda allt för söt saft. Ha för den skull koll på sockerinnehållet per liter med hjälp av en oechslemätare. Koncentrerad saft kan enbart användas utspädd. . All saft som är pastöriserad tar längre tid på sig att jäsa än vad färska frukter gör. För 10 liter jäsande vin krävs 1 liter saft

För den djärve och uppfinningsrike rekommenderas att testa att frambringa vin på maskrosor eller fläderblommor. Avlägsna de gröna bladen från maskrosorna och låt de gula kronbladen få vara kvar. Fläderblomman ska behandlas hela medräknat stjälken. Dock avlägsnas stjälken och behandlas skild.

Maskrosor eller fläderblommor placeras i en gryta eller liknande tillsammans med 1 ½ liter kokande vatten. Se till att pressa ner blommorna. Låt dem koka långsamt under lock till dess de faller samman, vilket oftast tar omkring 3-5 minuter.

Därefter ska blommorna pressas ordentligt och hällas med vätskan i jäskärlet. Exempelvis kan man blanda med ½ burk koncentrerad äppelsaft per 10 liter vin alternativt 5 liter äppelmust. Därefter tillsätter man socker samt vatten i enlighet med recept.