Blanda egen smaklig sockerfri likör med smak av White Cacao

Gert Strand AB lanserar en ny spännande sockerfri liköressens som heter White Cacao (vit Cacao). Färdigblandad likör ges en len samt rund smak av choklad tillsammans med en söt arom av kakao.

Det är både smidigt och lätt att blanda sin egen likör och processen går ganska snabbt. Det är på så vis en okomplicerad typ av hemmabryggning som är enkel att komma igång med. Det krävs heller ingen avancerad utrustning. Resultatet av att göra sockerfri likör är otrolig därför att det sockerfria alternativet blir minst lika söt i smaken som vanlig likör.

Den som verkligen endast vill ha likör med smak av White Cacao i avsaknad av bismaker ska mixa essensen med okryddat brännvin som äger en alkoholhalt emellan 15 % – 40 %. Vanligvis brukar likörer ha en alkoholhalt mellan 15 % – 25 % men vill man ha extra kraftfull likör kan man med fördel mixa essensen med vodka. Skulle man ändå mixa essensen med någon typ av redan kryddad alkohol får man kalkylera med konkurrerande smaker, men det är definitivt inte uteslutet att man på så sätt kan hitta fantastiska smakkombinationer.

Men varför sockerfri likör? Och är det ens möjligt med sockerfri likör med tanke på att drycken är välkänd för sin karaktäristiska sötma.? Det finns många skäl till varför det är förträffligt med sockerfri likör. Främst är det ett gott alternativ för de diabetiker som längtar efter att obehindrat njuta av likör. Ingrediensen som ger sötma i Gert Stand ABs sockerfria essens är istället sukralos. Det är ett syntetiskt ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Det var först 1976 som ämnet framställdes men inte förrän 1994 som det blev godkänt sötningsmedel inom Europa. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Sukralos är fritt från kalorier vilket lämpar sig utmärkt för de som är mån av vikten. Ämnet är vattenlösligt så följaktligen lagras det inte i den organiska vävnaden hos människan. Till diabetikernas fördel så är det omedelbart som sukraloset utsöndras i kroppen utan att brytas ned. På så sätt hålls kroppens sockernivå jämn därför att ingen energi tillförs.

Färdigblandad likör kan drickas som den är antingen med eller utan is, eller så kan den användas till att blanda drinkar. Det finns mängder av varianter på drinkar som består av White Cacao.

Att blanda den sockerfria essensen går till på så sätt att man häller i den i en innehållslös flaska som rymmer 75 cl. Därpå häller man i tre fjärdedelar valfri alkohol och skakar flaskan ordentligt. Den kvarvarande mängden av spriten ska sedan hällas i och skakas ordentligt ännu en gång. Dock rekommenderas inte att man dricker likören med detsamma utan den bör helst stå några dagar. På så vis förenas smakerna på bästa möjliga sätt. Det resulterar i att likören blir än mer godare samt än mer smakrik.

Då och då kanske man enbart vill blanda till ett smakprov. Då går det utmärkt att blanda en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

Inkasso och bluffakturor

Innan ett betalningskrav går vidare till Kronofogden brukar det vanligen först hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar krav medan fordran från Kronofogden är från en statlig myndighet.

Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har dock uppmärksammats att inkassobolagen hanterat somliga ärenden slarvigt då fordringarna i grunden är felaktiga. Ett inkassobolag som inte följer vissa bestämmelser bryter mot god inkassosed.

Den senaste tiden har det rapporterats att personer får utstå allehanda bluffakturor. Blufföretag försöker systematiskt lura av personer pengar på ett högst fräckt vis. Det kan exempelvis handla om att företag skickar ut fakturor på varor som inte är beställda. Hur som helst är det i inte jämt lätt att bevisa att en vara inte är beställd. För den som blivit utsatt för bluffakturan kan det vara än mer kränkande när ärendet går vidare till inkasso.

Men hur går processen vanligtvis till? Den som står i skuld till någon kallas för gäldenär och den som ska ha betalt kallas för borgenär. Det är alltid borgenären som lämnar vidare ett ärende till ett inkasobolag. Vanligtvis först efter att borgenären skickat ett antal påminnelser till gäldenären. Efter att inkassobolaget registrerat ärendet skickas ett krav till gäldenären. Om kravet kommer från inkassobolaget ska skulden betalas dit och inte längre direkt till borgenären.

Gäldenären bör alltid betala sin skuld till inkassobolaget så raskt som genomförbart medräknat pålagda kostnader för ränta. Därutöver tillkommer påminnelseavgifter och dessutom avgifter till inkassobolaget.

Stundtals hamnar man hos ett inkassobolag av den enkla anledningen att man helt enkelt missat betala, men att man betalar skulden så fort kravet anländer. Men ibland kan gäldenären ha bekymmer att betala tillbaka hela skulden inom förfallodatum. Det är inte helt ovanligt eftersom bristfällig ekonomi kanske varit den initiala orsaken till att det blev ett inkasoärende från först början.

Inkassobolagen är dock inte fullständigt främmande för att göra upp en avbetalningsplan med gäldenären. Det finns dessutom möjlighet att komma överens om en annan dag för betalning ifall man då istället har möjlighet att betala hela skulden.

Om inkasobolaget trots allt inte får in skulden så går ärendet vidare till Kronofogden. Då tillkommer nya kostnader och avgifter som läggs till den initiala skulden. Med stor sannolikhet leder ärendet hos Kronofogden till en betalningsanmärkning. Då kan det till exempel bli svårare att ta ett lån. Värt att ha i åtanke är att borgenären inte nödvändigtvis måste vända sig till inkassobolaget om gäldenären inte betalar sin skuld. Borgenären kan ge över ärendet direkt till Kronofogden.

Hela idén med inkassobolagens verksamhet bygger på att folk försätter sig i skuld. Det faktum att de gör det har fått verksamheten att växa till en miljardindustri. Inkassobolag som köper fordringar drar in sina pengar på dröjsmålsräntor. Om sedan ärendet skickas vidare till Kronofogden så får inkassobolaget inkomster genom att gäldenären tvingas betala avgifter.

Men ifall man råkat ut för en bluffaktura då? Först och främst måste man förklara för inkassobolaget vad man råkat ut för. Det är alltid angeläget att inkassobolaget ska kunna besvara frågor beträffande fordringsanspråket. Om svar utebli kan man skicka in ett klagomål till Datainspektionen.

Det är dock en myndighet som aldrig agerar företrädare i tvistefrågor. Men de kan ha tillsyn över inkassobolagen och kontrollera att inkassolagen följs och god inkassosed uppfylls. Datainspektionen avgör dock helt på egen hand om tillsyn ska inledas. De har alltså ingen skyldighet att inleda ett ärende även ifall det finns klagomål som underlag. vad är inkassobolag

Datainspektionen vill helst ha in klagomålet skriftligt och i övrigt finns inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Den som klagar bör bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att förmedla extra stöd för sin sak. Om Datainspektion finner det ligga till grund att starta ett ärende så gör de det. Hur det än går i ärendet så återkopplar alltid Datainspektionen med svar.

Så funkar inkassobolagens rörelse

Vad flera tror är att inkassokrav kommer från Kronofogden, vilket är felaktigt. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett anspråk från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga faktura med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det händer har borgenärer i egenskap av både företag samt privatpersoner rätt att ge över ärendet till ett inkassoföretag.

Det medför att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget tvingas gäldenären betala sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du ska erlägga skulden till. För att undfly att ärendet skickas vidare till Kronofogden bör inkassokravet inberäknat eventuell ränta och påminnelse- och inkassoavgifter genast betalas till inkassoföretaget. Man bör givetvis kontakta inkassoföretaget ifall kravet är inkorrekt. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och redogöra din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att införa en avbetalningsplan. Eller kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att klargöra läget så är det centralt att ange referensnummer m.m. Vill ni veta mer Klicka Här Ifall skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner och familj för att undersöka om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det innebär extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebär att det kan bli svårt att ta olika typer av lån. Man bedöms nämligen som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag om inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig direkt till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.

Betala dina räkningar i tid för att undgå inkassokrav

Inkassobolagen ägs i privat regi. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många felaktigt antar. Kravet skickas till den som av någon anledning inte betalat en räkning i tid.

Den som har en skuld att driva in kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som lämnar över ärendet till ett inkassobolag om nödvändigt. Det innebär att ett krav från inkassobolaget skickas till gäldenären. Från den dagen inkassokravet kommer ska skulden betalas till inkassobolaget och inte direkt till borgenären.

Den som har fått ett krav från ett inkassobolag bör snabbt betala sin skuld inklusive påförda räntekostnader, och påminnelse- och inkassoavgifter. Det finns dock fall då inkassokravet inte är korrekt. I sådana fall bör man kontakta inkassobolaget och beskriva varför. Även om kravet är riktigt men man inte kan betala så bör man kontakta inkassoföretaget och klargöra sin situation.

Inkassobolagen är i flera fall medgörliga och det brukar finnas möjlighet för gäldenären att fördela betalningen och göra en avbetalningsplan. Emellanåt kan man komma överens om en annan betalningsdag om man vet med sig att man kommer kunna täcka skulden senare än ursprungligt förfallodatum. inkassobolag i stockholm

Ifall man inte betalar inkassokravet så kan inkassobolaget ge över ärendet till Kronofogden. Det innebär att ytterligare kostnader samt avgifter läggs på den ursprungliga skulden. Inte nog med det så finns en stor risk att erhålla en betalningsanmärkning. Det försvårar möjligheten att i framtiden bli beviljad exempelvis ett lån.

Ett vanligt missförstånd är att man får en betalningsanmärkning när man får ett inkassokrav. Det är alltså först när skulden når Kronofogden som det kan bli aktuellt med en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bör likväl ses som en varning. En borgenär behöver dock inte vända sig till ett inkassobolag ifall gäldenären uteblir med betalning. Borgenären har nämligen möjlighet att vända sig omedelbart till Kronofogden.

Inkassobolagens Affärsidé bygger på att personer skuldsätter sig. Det faktum att de gör det har blivit till en miljardindustri. Ju fler personer i skuld desto bättre för inkassobolagen. När bolag är borgenärer är det vanligt att de säljer sina skulder vidare till inkassobolagen som får inkassera skulderna. Det är en marknad som blivit bättre för inkassobolagen. När de övertar kreditkrisen uppstår en lönsamhet. Hanteras risken på ett gott sätt finns möjlighet att åstadkomma enorm avkastning.

Inkassobolag som köpt fordringar tjänar pengar på dröjsmålsräntor. När ett ärende når Kronofogden inbringar inkassobolaget inkomster genom att gäldenären måste erlägga avgifter. Det har visat sig att den processen är mycket lönsam för inkassobolagen.

Mixa egen smaklig sockerfri likör med smak från Triple Sec

Triple Sec är en likör som är ofärgad och näst intill vattenklar med frisk samt fruktig smak av apelsin och citrus. Typiskt för Triple Sec är att den har en tämligen hög alkoholhalt i jämförelse med många andra likörer. Triple Sec har en påfallande doft av sin sötma och syrlighet med en dominant nyans av citrusskal. Smaken används ofta i olika drinkar, men kan då och då ersättas av Cointreau.

Triple Sec finns dessutom som sockerfri liköressens i Gert Strand ABs utbud. För flera är det otänkbart med sockerfri likör därför att sötman i likör är så märkbar och karaktäristisk. Men att sockerfri likör skulle sakna sötma är en felaktig uppfattning.

Istället för socker använder sig Gert Strand AB av sukralos i sin essens. Varför? Det finns ett par goda skäl. Det ena är att sukralos är fritt från kalorier vilket självklart är fördelaktigt för de som tänker på figuren. Den sockerfria liköressensen passar även utmärkt för diabetiker, vilket har varit en av baktankarna med produkten. Det är nämligen så att sukralos är ett förträffligt sockersubstitut åt diabetiker.

Tvärtom från socker så utsöndras sukralos raskt i kroppen utan att brytas ner. Sockernivån i kroppen hålls således på en jämn nivå när kroppen inte ges någon energitillförsel. Ytterligare en styrka är att sukralos är vattenlöslig vilket får konsekvensen att ämnet ej lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Sukralos är ett syntetiskt ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Ämnet framställdes för första gången 1976 och har kommit att användas gradvis i tempo med att ämnet blivit godkänt som sötningsmedel. Det var först 1994 som sukralos blev godkänt i Europa. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Att mixa sin egen likör är både smidigt, simpelt och går fort. Flera som provat denna metod går sällan tillbaka till att köpa färdiga likörer. Därjämte är sockerfri liköressens med smak av Triple Sec minst lika söt i smaken som vanliga likörer.

Det otvivelaktigt bästa är att blanda essensen med okryddat brännvin som har en alkoholhalt emellan 15 % – 40 %. Vad gäller Triple Sec så kan man med fördel välja brännvin med en alkoholhalt betydligt högre än 15 %. Genom att inte blanda essensen med kryddat brännvin slipper man riskera obehagliga överraskningar. Därmed inte sagt att det går att finna fullständigt fantastiska smakkombinationer, men det resulterar ju inte i traditionell Triple Sec – likör. För övrigt går det utmärkt att blanda essensen ihop med vodka ifall man är ute efter en starkare likör.

När man blandar sin Triple Sec- likör så behöver man först och främst en innehållslös flaska som rymmer 750 ml. Däri häller man sin sockerfria essens för att sedan blanda i tre fjärdedelar med sprit. Flaskan ska därefter skakas redigt. Fortsättningsvis häller man i den resterande mängden av spriten och skakar flaskan ännu en gång. När man har en färdigblandad flaska likör är det viktigt att låta smakerna förenas på bästa vis. För den skull ska flaskan få stå några dagar så att likören blir så god samt smakrik som möjligt. En färdigblandad likör kan drickas som den är eller blandas i drinkar.

Vill man prova smaken utan att mixa en hel flaska går det utmärkt att i en första omgång mixa en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

Så tjänar inkassobolagen pengar

De privata inkassobolagen skickar begäran på att betala fakturor innan ett speciellt utsatt datum. Inkassokravet kommer alltså inte från Kronofogden utan är ett krav innan det möjligtvis skickas vidare dit.

Den som har för avsikt att köpa en vara eller tjänst av ett företag och inte betalar fordran i tid riskerar att erhålla ett inkassokrav. Företagen har nämligen möjlighet att ge över fakturor till ett inkassobolag som ska assistera till att driva in skulden. Det innebär att man inte längre ska betala skulden direkt till företaget som initialt begärt fordran.

Den som åläggs betala ett inkassokrav bör göra det snarast möjligt för att undvika både betalningsanmärkning och ännu fler påförda räntekostnader. Det händer dock att kraven är felaktiga och då bör man så fort som möjligt höra av sig till aktuellt inkassobolag och klargöra vari felaktigheten består.

I vissa fall kan det handla om kraftiga skulder som inkassoföretaget vill kräva in och då kan det vara aktuellt att komma överens om en avbetalningsplan. Eller att komma överens om en senare dag för betalning. Ifall man undviker att betala kravet kan inkassobolaget lämna över ärendet till kronofogden.

Värt att tillägga är att det företag som kräver pengar inte nödvändigtvis måste vända sig till ett inkassobolag. Det händer då och då att företagen vänder sig direkt till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Faktum är att vi i Sverige skuldsätter oss allt mer och det har kommit att bli en industri som omfattar miljarder. När flerskuldsätter sig går det såklart bättre för inkassobolagen.

Företagen är benägna att kränga sina förfallna fordringar betydligt mer nu än innan krisen. Inkassobolagen köper fler portföljer vilket medför att kreditrisken övertas. För inkassobolagen finns en enorm lönsamhet om de kan hantera den risken. Det är framförallt dröjmålsräntor som inkassobolagen tjänar pengar på men de får även inkomster i form av avgifter om ärendet går vidare till kronofogden.

Både Datainspektionen samt Finansinspektionen har påtalat att antalet klagomål på inkassobolag har ökat i takt med att handeln med förfallna fordringar växer. Det innebär också att fordringarna kan skifta innehavare då och då.

Ett bekymmer med de fordringar som inkassobolagen stundtals tar över är att de är felaktiga. Ett typiskt exempel är ifall det skickats bluffakturor som därefter gått vidare till inkasso. En del av dessa inkassobolag – som står under Datainspektionens övervakning – struntar tyvärr helt i god inkassosed. Man bör utgå från att det är något fel om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att ge besked från dess att en fordran har bestridits.

Ifall en gäldenär, d.v.s. den person eller företag skulden riktar sig mot har invändningar mot en fordran så är det inte god inkassosed ifall inkassobolaget inte vidtar åtgärd. Det gäller i synnerhet ifall fordran saknar laga grund som bluffakturor gör.

Enligt god inkassosed så utreder däremot inkassobolaget så fort som möjligt om gäldenären har rätt att bestrida fordran. När en utredning påbörjas så underrättar ett inkassoombud borgenären, d.v.s. den individ eller företag som vill ha in en skuld, om invändningen och vädja om ett yttrande om dennes inställning.

I enlighet med god inkassosed så bör inkassobolaget låta ärendet vila och pausa handläggningen. Så snart inkassobolaget kommer fram till ett fastställande i ärendet bör gäldenären underrättas. jämför inkassobolag

Den som upplever att ett inkasobolag bryter mot god inkassosed kan göra en anmälan mot inkassobolaget hos Datainspektionen. Det är betydelsefullt att inkassobolagen är seriösa när det handlar om att få bukt på bluffakturor.

Sockerfri liköressens som har smak av Cocorum

Det har blivit dags för en världsnyhet i form av en sockerfri liköressens som har smak av Cocorum från Gert Strand ABs utbud.

Det är en essens som består av smak från både kokos samt rom. Kokos är en smak som bidrar med en exotisk smakupplevelse enligt många, och en traditionell likör som har smak från kokos samt rom är Malibu som har sitt ursprung från västindiska Barbados. När Malibu introducerades var den tänkt som ett enklare val för bartendrar som ville servera något i stil med Pina Colada. Malibu blev raskt en populär likör och blev en given beståndsdel i ett enormt antal exotiska drinkrecept.

Vad skiljer Gert Strands liköressens från traditionell Malibu? Istället för att nyttja riktigt socker i essensen så är den framtagen av sukralos som är ett sockerfritt alternativ men ändå 600 ggr sötare. Det är ett konstgjort sötningsmedel som i stort sett är fritt från kalorier.

Sukralos framställdes först 1976 och har blivit stegvis godkänt för användning runt om i världen. Men det var inte förrän 1994 som sukralos blev godkänt för användning inom EU-länderna. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Varför sockerfri liköressens? Sukralos är ett betydligt bättre val åt diabetiker. Det beror på att det utsöndras fartfyllt i kroppen utan att brytas ned. Det medför att kroppens sockernivå hålls på en jämn nivå eftersom ingen energi tillförs. En annan fördel med sukralos är att substansen är vattenlöslig vilket medför att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Vad blandar man lämpligtvis essensen med? Det rekommenderas att blanda den ihop med brännvin som saknar kryddning och som äger en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. Likör brukar dock ha en alkoholhalt på mellan 15-25 %. Det går utmärkt att blanda essensen med vodka om man är ute efter en starkare likör.

Essensen hälls i en större flaska som rymmer 750 ml. Vidare häller man i tre fjärdedelar ihop med sprit och skakar om ingående. När flaskan skakats häller man i den återstående mängden sprit och skakar om till dess alltsammans har blandats ordentligt. När man har blandat klart en flaska är det angeläget att smaken av brännvinet och essensen förenas på bästa vis. Därför ska blandning stå och vila några dagar så att smakerna verkligen sätter sig.

Det kommer bestämt leda till i en oerhört smakrik och god likör. Antingen dricker man den färdigblandade likören som den är med eller utan lite is, alternativt så använder man den till att mixa drinkar. Vill man först testa smaken av CocoRum och inte blanda en hel flaska så är det passande att blanda 1/10-dels flaska, vilket är 2 ml essens som ger 75 ml likör.

Den som än inte upptäckt hur smidigt och enkelt det är med den här typen av hembryggning har något att se fram emot. Flera fascineras över hur snabb processen är. Därtill skiljer sig denna sockerfria liköressens med CocoRum-smak inte från vanliga sockerbaserade likörer. Den gör ingen skillnad alls i sötma.

Så funkar inkassobolagen

Nu för tiden är det flera som rapporterar att de utsätts för bluffakturor. Problemet är växande och i vissa fall kan det bringa att den drabbade får en betalningsanmärkning.

Självklart bestrider man att betala om man upptäcker en bluffaktura. Det är ju i första hand ingen riktig fordran. Det som då kan hända är att fordran skickas vidare till ett inkassobolag, vilket till viss del är vad bluffmakarna önskar. Men ett bolag som kräver pengar av en gäldenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag. Ibland vänder de sig med detsamma till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Ett inkassobolag övertar fordringar av företag och skickar krav till gäldenären att betala fakturor innan ett särskilt förfallodatum. Inkassokravet kommer först före ärendet skickas vidare till Kronofogden och blir föremål för statlig undersökning. Inkassobolagen däremot, är privata aktörer och därför kan de olika inkassobolagens rutiner variera.

Företag som vill inkassera en fordran har mot kostnad möjlighet att lämna över sina fakturor till ett inkassobolag som hjälper till att driva in skulder. Den som är gäldenär ska följaktligen inte betala sin skuld till den initiala fordringsägaren utan till den nya, d.v.s. inkassobolaget som tar över skulden.

Generellt gäller, ifall skulden är korrekt och riktig, att gäldenären bör betala genast för att slippa både betalningsanmärkning och ytterligare påförda räntekostnader. Men ifall gäldenären tycker att skulden är inkorrekt bör denne snarast ta kontakt med aktuellt inkassobolag med förbehåll.

Om gäldenären har en mycket stor skuld eller på annat vis har svårigheter att betala så är det i många fall möjligt att komma överrens med inkassobolaget i fråga om en avbetalningsplan. Det brukar dessutom vara genomförbart att senarelägga förfallodatumet.

Att personer i Sverige skuldsätter sig har blivit allt mer vanligt. I dagsläget har svenskarna flera miljarder i skulder så inkassobolagens affärsidé är väl genomtänkt. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Fler bolag säljer sina fakturor nu för tiden.

När inkassobolagen köper fler portföljer medför det att kreditrisken övertas. Genom att inkassobolagen hanterar den risken så uppstår en stor lönsamhet. Dröjmålsräntor är vad inkassobolagen tjänar mest pengar på och det är självfallet för den skull de är villiga att lägga upp avbetalningsplaner. De får dessutom sina inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

I enlighet med Datainspektionen och Finansinspektionen har det den senaste tiden inkommit fler klagomål mot inkassobolagen. Dessa klagomål har ökat i samband med att handeln med förfallna fordringar växer.

Men som påtalats kan alltså fordringar som inkassobolagen övertar vara felaktiga. Tyvärr kan det vara så att en del av dessa inkassobolag helt å hållet struntar i god inkassosed. Den som har drabbats av till exempel en bluffaktura kan utgå från att något är inkorrekt om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att genmäla på en bestriden fordran.

I enlighet med god inkassosed måste ett inkassobolag vidta åtgärd direkt när en gäldenär har en invändning mot en skuld. En påbörjad utredning innebär att ett inkassoombud kontaktar borgenären och informerar om gäldenärens invändning. Inkassoombudet har då till uppdrag att begära ett yttrande om borgenärens inställning.

God inkassosed innebär dessutom att inkassobolaget bör låta ärendet vila och pausa handläggningen av ett ärende som har bestridits. inkassobolag linköping När inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas snarast möjligt.

Om en fordran saknar laga grund och inkassobolaget ignorerar ärendet så bör man göra en anmälan till datainspektionen.

Anisette – en sockerfri liköressens från Gert Strand AB

Smaken av anisette baseras på kryddan anis som började odlas i Sverige under 1300-talet efter att den hämtats från trakter runt medelhavet. Det är vanligt att anisens frön används åt mycket och vad beträffar spritdrycker så används kryddan bland annat till likör. Smaken av anisette finns som likörssens och är ofärgad men har brist på inslag från lakrits som ofta brukar ingå i anisbaserade smaker. Däremot påminner anis väldigt mycket om lakrits men anisette äger en sötare smak.

Likör som äger smak av anisette utgör en härlig sammansättning av alkohol samt sötma. Dock innehåller likör överlag hög sockerhalt vilket innebär att till exempel diabetiker får det besvärligt att njuta till den grad som de förtjänar.

För den skull har Gert Strand AB lanserat en sockerfri liköressens med smak av anisette. Sötman i essensen kommer från sukralos istället för socker. Sukralos är ett konstgjort sötningsmedel fritt från kalorier som ersätter sockret i likören. Det är ett sötningsmedel som är omkring 600 gånger sötare per viktenhet än socker.

Sukralos är ett mycket bättre alternativ för diabetiker med tanke på att det utsöndras snabbt i kroppen utan att brytas ner. Det medför även att ingen energi tillförs och för den skull påverkas heller inte blodsockernivån.

Essensen blandas lämpligen ihop med okryddat brännvin som har en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. En mycket liten mängd av liköressensen bidrar till en omfångsrik smak av likör. Man häller essensen i en annan flaska som rymmer 75 cl. Därefter fyller man upp 3/4 med alkohol och skakar. Därefter fyller man upp flaskan med resterande alkohol och skakar till dess allt har blandats. Det rekommenderas att låta den färdigblandade flaskan få stå och vila några dagar så att smaken av anisette och brännvin förenas på bästa vis.

Hembryggning är sällan så enkelt och förutom att den sockerfria likören blir väldigt god så går det därtill snabbt. Denna sockerfria essens med smak av anisette gör varken skillnad i sötma eller smak från vanliga sockerbaserade likörer.

Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer och örtoljor, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Stöd från Datainspektionen finns att erhålla ifall inte inkassobolagen uppfyller god inkassosed

Ibland kan man råka ut för inkassobolags fordringsanspråk trots att det inte är rätt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Om man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill kräva in pengar utan undersökning så bryter det mot god inkassosed. Det är viktigt att inkassobolaget ska kunna besvara frågor angående fordringsanspråket.

Ifall svar uteblir vid upprepade kontaktförsök så finns det möjlighet att inkomma med ett klagomål till Datainspektionen. Dock måste man alltid beakta att Datainspektionen aldrig agerar representant i tvister, vilket innebär att de enbart har tillsyn över inkasobolagen för att hålla uppsikt att de följer inkasolagen och att god inkassosed uppfylls. Men Datainspektionen avgör alltså aldrig några tvister.

Den som anmäler ett inkassobolag som bryter mot god inkassosed behöver inte nödvändigtvis göra det för sin egen sak skull utan kan anmäla mot bolaget generellt. För att Datainspektionen effektvit få bättre tillsyn är de tacksamma för de tips och klagomål som skickas in från allmänheten. Myndigheten avgör dock på egen hand om tillsyn är en åtgärd att inleda. Därmed finns det ingen förpliktelse för Datainspektionen att påbörja ett tillsynsärende oavsett om det finns klagomål som underlag.

När man skriver ett klagomål som ska förmedlas till Datainspektionen så finns egentligen inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Dock föredrar Datainspektionen att klagomålet sker skriftligt.

Över lag gäller att det är bra att vara så tydlig som möjligt i klagomålet och förtydliga missnöjet och tydliggöra vad som hänt och när. Det är alltid bra att bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att giva extra styrka åt sin sak.

Ett klagomål som skickas in till Datainspektionen kan bli en offentlig handling. Så länge uppgifterna i klagomålet inte skyddas av sekretess kan alltså vem som helst ta del av vad som skrivits. Det är dock möjligt att vara anonym om man skickar klagomålet brevledes utan att skriva de egna personuppgifterna.

Utifall Datainspektionen anser att klagomålet är nog välgrundat så kan de inleda ett tillsynsärende. Oavsett vilket utfall ärendet får så kommer Datainspektionen alltid återkoppla med svar.

Det är i huvudsak när Datainspektionen bedömer att allvarliga brister föreligger som övervakning inleds. godkända inkassobolag När Datainspektionen meddelar att någon vidare kontroll inte kommer ske så betyder det inte per automatik att de tagit ställning utan att ärendet inte prioriteras av de som inkommit. Informationen i ett avvisat klagomål kan dock komma att användas vid senare tillfälle.

När man skickar in sitt klagomål är det viktigt att det omfattas av de lagar som Datainspektionen har tillsyn över.