Ketos

Det så kallade metaboliska tillståndet av ketos innebär att levern bryter ned fettsyror och frigör stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och således börjar fettlagret i kroppen krympa. För att produktionen av keton ska komma igång ska mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen och insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin. Länk till mer atkins

Det leder vanligtvis till att man inte är i behov av att inta lika mycket kalorier och följaktligen minskar man i vikt. Man gör sig alltså av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppleva extrema hungerskänslor. För bättre verkning gäller det att finjustera sin mathållning, och när man når maximal hormonell verkan av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen skrämmande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att bedriva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som händer i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt utmattning är några av de bieffekter som kan uppstå.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så sätt att den är anpassad att uthärda kortare perioder av både svält och längre perioder av kolhydratbrist.

Man befinner sig i ketos så länge man inte får i sig tillräckligt med kolhydrater för att bland annat hjärnan ska kunna nyttja det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man närapå helt och hållet är driven av fett i kroppen. Självfallet förbränns även en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydelsefull del av energin från kolhydrater.

Det är inte jämt lätt att hålla sig kvar i ett tillstånd av ketos. Men däremot behöver man inte vara i ständig ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är dock en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för ifall man tillfälligt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att lätt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner via ett stick i fingret men det finns dessutom urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – trots att man håller sig till en strikt kolhydratkost enligt Atkins. För att få bättre resultat ska man inte enbart undfly alla tydliga kolhydratkällor som exempelvis pasta, ris och potatis. Man bör också hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av för mycket föda av till exempel kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan medföra att insulinet i kroppen förhöjs och det blir därför svårt att hamna i ketos.

Istället bör man alltså äta sig mätt genom att lägga till mer fett i kosten. Välj till exempel bort den andra köttbiten under en måltid och tillsätta istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten gör nämligen att man känner sig mättare. Det innebär också att man äter mindre protein.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos eftersom det är förenat med stora risker som kan vara dödliga. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.

För och nackdelar med Atkinsmetoden

De som ägnar sig åt atkinsmetoden går antingen ner I vikt I samma omfattning eller mer än de som är dedikerade åt övriga bantningsmetoder. Det är en notering som grundar sig över en ettårsperiod – inom vilka inga negativa hälsorisker har påträffats. Den effektiva viktminskningen tycks ej bero på kroppens växling av metabolismen utan snarare eftersom att Atkinsdieten dämpar hungerskänslor i hög omfattning.

På grund av att Atkinsdieten medför ett lågt innehåll av både stärkelse samt socker reduceras glukosreserven som är vattenbindande. På så vis minskar mängden vatten i kroppen, vilket i sin tur medför en effektivare viktminskning.

Dock pekar inte all forskning på genomgående fördelar med Atkinsdieten. Forskarna har kommit fram till otaliga slutsaster beträffande Atkinsmetoden. Det finns ett exempel på en undersökning som jämför tre separerade dieter. En grupp av försökspersonerna åt kost med låg fetthalt. Dessa personer åt mycket fullkornsprodukter, frukt samt grönsaker. En annan kategori åt medelhavskost vilket innebär att man äter mycket fisk, fullkornsprodukter, vegetabilier samt frukt. En tredje kategori åt enligt Atkinsmetoden och drog ned rejält med kolhydraterna och ökade intaget av fett samt proteiner.

De försökspersoner som ägnade sig åt Atkinsdieten blev av med flest kalorier i jämförelse med de två andra grupperna. Dock förekom det vissa fysiska reaktioner hos Atkinsgruppen som är värda att lyfta fram. Stresshormonet kortisol ökade hos de som reducerade kolhydraterna i kosten. Det noterades också en ökad risk för Atkinsbantarna att drabbas av skadliga inflammatoriska sjukdomar.

Däremot så visade det sig att den kategori som intog lägre fetthalt uppvisade minst förändring vad beträffar kaloriförbrukning. Istället noterades att lågfettsgruppen visade på dels en sänkning av det goda kolesterolet och dels en höjning av skadliga blodfetter. Det är en oroande upptäckt med tanke på att dessa nackdelar kan bringa en utökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Bra sajt

Det finns en del andra nackdelar med dieten som är värda att ha i beaktande. Man får dock ha i åtanke att dessa nackdelar kan drabba vissa medan andra inte alls. Därutöver kan de skifta i olika grader.

En allt för låg halt av kostfibrer kan leda till förstoppning och i värsta fall utveckla tarmsjukdomar. Om man innan påbörjad Atkinsdiet ätit mycket socker samt kolhydrater kan det leda till att det blir besvärligt att ta sig genom induktionsfasen, d.v.s. Atkinsmetodens första skede. Det finns därmed en risk att många blir avskräckta av Atkinsmetoden redan i första fasen. Men det är viktigt att ha i åtanke att kroppen vänjer sig vid att i större omfattning förbränna fett istället för kolhydrater.

Det blir en hög halt av animaliskt fett som ingår när man ägnar sig åt Atkinsdieten. Vissa experter menar att det kan ha negativa effekter på kolesterolvärdet och höja risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Och det faktum att kroppen vänjer sig vid att använda fett istället för kolhydrater som grundläggande uppkomst för energi kan innebära att det uppstår problem med njurarna och kan medföra gikt och huvudvärk.