Skilda varianter av alto högtryckstvätt

Till att börja med kan man fråga sig vad alto högtryckstvätt faktiskt innebär, Alla känner till vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket bara om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder precis “hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är således en hög högtryckstvätt, med andra ord ett vis att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är väldigt intressant är att närapå alla nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med bildats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för exakt alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för något.

Den första högtryckstvätten, som då enbart kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn åt ett verb samt ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att tvätta med högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Närapå alla har vi förmodligen en högtryckstvätt i hemmet, den är ju liksom väldigt ändamålsenlig till det mesta; man kan göra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen bara fantasin som lämnar åt andra användningar, till exempel tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan under sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa och mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem sker. Man bör dock akta sig för att använda högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med bristfällig dränering och direkt exponering mot betong då det rentav kan försämra läget.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- samt varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Däremot har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd smuts och fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga eller väldigt varmt vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men å andra sidan använder de sig vanligtvis av antingen diesel eller el för att värma upp vattnet och de slösar följaktligen mycket energi, vilket i många fall dessvärre är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att nyttjande av en alto högtryckstvätt för vanlig rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden samt terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och detta, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte endast på miljön utan även i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.