Mossa kan vara fint men ibland oönskat

Bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor tillhör en kategori växter som oftast går under det bredare samlingsnamnet “mossa”. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att växa på exempelvis stenar i skogen, och man kan märka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och erhåller sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är således genom bladen, vilka har ständigt öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa gillar att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja gro. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer resistent än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet – exempelvis vid näringsfattig jord eller fukt samt övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Ibland är det enkelt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. Deras växtsätt skiljer sig markant från det hos mossor – de tycker om att växa på torra samt soliga stälen. Lavar är vanligtvis grå alternativt grönaktiga till färgen och ofta plattare än mossa.

Ett problem med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bra på hustak av tegel, eternit samt skiffer, men växer även gärna på underlag av betong och asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man måste avverka den för hand en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan resultera i att pannorna missfärgas.

Många människor tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett kontinuerlig besvär. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Ofta behövs en bättre dränering, men dessutom gödsel och emellanåt också kalk för att neutralisera en sur jord.

Om man vill ta undan mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan dessutom ta hjälp av mossa gti eller järnsulfat, som det i själva verket är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och bör hanteras oerhört varsamt. Det är viktigt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin tillväxt, vilket i sin tur kommer att motverka att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan dessutom använda väldigt klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man bör dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på somliga ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att gro än gräs och det kan då bli väldigt fina inslag i ens trädgård.