Fukt och mögel i badrummet? – kontakta Anticimex

Anticimex är antagligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är mycket intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken självklart kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att förebygga bekymmer hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa besvär brukar man vanligtvis hitta i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner samt bolag

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som gör skada i hemmet eller dess omgivning på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar mycket metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därefter nyttja gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Det är en service som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast mycket besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att angripa problemet så fort som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en granskning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra undersökning av hus och villor före köp eller försäljning för att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är oerhört bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att bedöma ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från undermålig lufttillförsel till dålig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.