En jämförelse mellan mossor och lavar

Den främsta likheten som förekommer hos mossor och lavar är att de är just lika till utseendet. Det rör sig om distinkt olika växter, mossor äger bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De uppskattar att expandera där det förekommer fukt och skugga, d.v.s. helst i skogar. De kan också växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer – kort och gott på hustak.

Den främsta anledningen till att mossa börjar gro över taket är att det är överskuggat från träd som i tid och otid tappar grenar, blad och dessutom mossporer på taket. Detta utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten genom konstant öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan brista när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Således är det angeläget att inte låta mossa gro. Ett gammalt trick för att hålla taken mossfria är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det gör att mossan inte trivs och därför inte börjar växa.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli kvitt med mossa som redan har börjat gro på taket. Det ultimata sättet är att eliminera mossan för hand, men det är ett någorlunda enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en helt vanlig färgskrapa. Vissa arter av mossa är dock svårare att skrapa bort än andra, men det kräver i stort bara en aning mer styrka samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande besvär. Att mossa fått övertaget beror nästan varje gång på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Ifall man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att åtgärda innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs på stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är ofta grå till färgen, men det finns massor undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta mycket känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar har åtskilliga användningsområden, till exempel förekommer det traditioner som påbjuder hantering av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man använda olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger skilda nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav ger en mustig och fräsch rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med hjälp av Fulstopp
.