Destvatten är H2O av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat samt icke det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med mera

Destillerat vatten är vanligt vatten som genom destillation har gjorts om till fräscht från lösta och uppslammade ämnen såsom metallsalter samt mikroorganismer, som finns i vanligt, odestillerat vatten.

Destillering innebära att vattnet kokas och övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ned i ett fräscht behållare.

Destillerat vatten innehar enorm användning i tekniska och experimentella kontext som kräver vatten och där föroreningar kan besvära processerna. Destillerat vatten är oxå sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål eller för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, till exempel Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter alternativt bidrar till beläggningar på metall såsom vanligt vatten gör.

Destvatten är ofarligt att dricka, i många delar av världen säljs destillerat vatten som bordsvatten på flaska.

För något mindre krävande applikationer eller processer används ofta avjoniserat vatten, som är billigare att alstra.

Är det farligt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte farligt för människor att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normalkonsumenten från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, nämligen personer som dricker stora mängder mer än två liter vatten om dagen, måste dock inte inmundiga avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som transpirerar kraftigt på grund av idrottsutövning eller göromål i godhjärtad miljö.

I de fallen är det inte absolut att ens typiskt kranvatten innehåller nog med mineralämnen, varför tillskott av salttabletter alternativt motsvarande kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destvatten

Djurläkare, tandläkarpraktiker, labratorium, läroanstalter, doktorer och sanatorium steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket automatisk prisvärd vattendestillationsapparat från www.destillerat-vatten.com, som slår av sig själv och håller i många år om inte i decenier.