Absinthe, – den mest legendariska utav samtliga drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar man ingen mer legendarisk än absint.

De flesta människor har antagligen en grundläggande medvetenhet om att absint är, men de flesta utav dem vet blott några sanna fakta om sprit alternativt alkohol och bara en bråkdel av dem innehar haft tillfälle att har ett bägare av denna mystiska dryck framför sej på bordet.

På grund av detta vill jag med detta lilla inlägget presentera för er läsare lite information om denna legendariska spritdryck samt se tillbaka på dess lysande förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint främst gjordes.

Mycket berusande samt smaksatt med anis, sägs absint inneha varit uppfinningen av Pierre Ordinaire, en doktor från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flertal år före Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod berömda för att ha fabricera en medicinsk tonic som bar en stor likhet med absint Klicka här för mer info..

Ändå var det Ordinaire, ej Henriod systrar, som sålde formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som sedan etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att förlora sin image som en läkemedelstonic samt blev mer känd för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, drömmar samt för att ge inspiration till konstnärer.

Alltså legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett realitet är att hon inspirerade så stora konstnärer samt författare som Degas, Erfaren Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde och Mary Shelley att alstra målningar och böcker som har blivit tidlös i världens konst och litteratur.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot alkohol i allmänhet och mot absinthe speciellt.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att påstådd belägga att malörtens olja, en av de flera ingredienserna i absint, var farlig samt giftig, , även om endast en liten antal malört fanns i en absint flaska.

En annan händelse som skedde i början av nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall samt mördade hela sin familj.

Även om mannen hade en lång historia av att vara gravt alkoholiserad samt missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i många europeiska länder samt AMERIKA.

Frankrike följde efter att år 1915.

Kanske för att det var förbjuden frukt, innehar flera utav de falska rykten samt historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än nu, fastän inne vetenskap innehar visat att malört inte är mer skadligt eller alstrar vansinne än någon annan naturlig beståndsdel som pepparmynta olja eller vaniljextrakt.

Idag, i begynnelsen utav 2000-talet, tas förbuden så sakteliga dän.

I de flesta europeiska länder är absint helt lagligt åter.

I AMERIKA (givetvis) finns det fortfarande lagar mot att producera samt avyttra den, ehuru annorlunda affärsverksamhet innehar hittat på potential att kringgå dessa förbud.

Att inmundiga absint är inte längre ett brott.

För en amerikan, innebär det att det är OK att inmundiga absint, så länge man köper det från en juridisk, icke-amerikanska källa som du kan hitta Internet.